ทำไมต้องสมุนไพรหมอเส็ง

 ทำไมต้องสมุนไพร หมอเส็ง

คุณหมอเส็งเป็นแพทย์ผู้มีประสบการณ์ กว่า 40 ปี คุณหมอเส็งคลุกคลีอยู่กับสมุนไพรมาตั้งแต่เด็ก เพราะเตี่ยและบรรพบุรุษเป็นหมอยาสมุนไพร 
มาจากเมืองจีน เริ่มฝึกฝนเป็นหมอเเมะกับเตี่ยตั้งแต่อายุ 18 ปี ซึ่งกว่าจะได้มานั่งตรวจคนไข้ด้วยตัวเอง ก็ต้องศึกษาเรื่องสมุนไพรชนิดต่างๆก่อน
และก็เป็นลูกมือของเตี่ยในการปรุงยาสมุนไพร และรักษาคนไข้จนกระทั่งสามารถแมะคนไข้ได้ด้วยตัวเอง นั่นหมายความว่า คุณหมอเส็งมีประสบ
การณ์มากถึง 54 ปี เลยทีเดียว หรือจะเรียกว่าตลอดทั้งชีวิต ของคุณหมอเส็งคลุกคลีอยู่กับสมุนไพรก็ว่าได้ แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรเคล็ด
ลับ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้ไวขึ้น
          แพทย์ทางเลือกเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพ และรักษาโรคที่มีประวัติยาวนานเป็นหลายร้อยปี ยกตัวอย่างเช่น แพทย์แผนไทย มีประวัติ
ความเป็นมา ยาวนานกว่า 800 ปี แพทย์แผนจีนมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 6,000 ปี ภูมิปัญญารวมถึงความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และ
รักษาโรคมีมากมาย สะสมมายาวนาน รุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเวลายังเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีให้เราทราบว่า ศาสตร์เหล่านี้ ดูแลสุขภาพและรักษาโรค ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
        หลักการและวิธีการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ทางเลือก แพทย์ทางเลือกจะใช้หลักของ ความสมดุลของร่างกายเป็นหัวใจสำคัญ ใจการดูแล
สุขภาพ และรักาาโรค ซึ่งเป็นแนวทางที่เคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติ โดยมีหลักการง่ายๆว่าร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมอยู่บนพื้นฐาน
ของความสมดุล โดยใช้สมุนไพรเข้าไปปรับสมดุลของร่างกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง เมื่อสุขภาพแข็งแรงแล้ว ความเจ็บป่วยก็จะลดน้อยลงไปได้
เอง ยาสมุนไพรที่ใช้จะมีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิด ผสมกันอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อเสริมฤทธิ์สมุนไพร และหักล้างพิษของสมุนไพร
บางตัว เพื่อให้ได้ยาสมุนไพรที่เรียกว่า สมุนไพรตำรับ ไปใช้ในการรักษาโรค เรื้อรังชนิกต่างๆ สำหรับคนๆนั้น
       การตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์แต่ละแผนก็จะแตกต่างกันไป
วิธีการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีน
การตรวจจับชีพจร(แมะ) เพื่อดูความหนักเบาความเร็วช้าของชีพจร รูปแบบของการเต้นชีพจร จะบอกได้ว่าร่างกาย อยู่ในสภาวะสมดุลหรือมีปัญ-
หาที่อวัยวะใดหรือไม่ ตรวจดูจากอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น สี ปริมาณของเลือด ประจำเดือน อาการเวียนศรีษะ ร้อนใน หนาวใน ปวดเอว
ปวดขา ปวดหลัง มือเท้าเย็น ลักษณะดวงตา ลักษณะผวหนัง ลักษณะของลิ้น 
วิธีการตรวจวินิจฉัยแพทย์แผนไทย
ตรวจดูด้วยสมาธิ วิธีการนี้อาจจะดูแปลกสำหรับคนทั่วไปอยู่สักหน่อยแต่มีจริง
การตรวจดูอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น เจ็บอก มีไข้ ปวดศรีษะ หนาวสั่น  กระหายนํ้า เป็นต้น(คล้ายคลึงกับแพทย์แผนจีน)
ซึ่งการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการเหล่านี้จะทำให้แพทย์ทราบว่า ต้องเริ่มจากตรงไหนก่อน แพทย์ก็จะทำการปรับสมดุลร่างกายของคนไข้ด้วยการใช้
ตำรับสมุนไพร จ่ายเป็นยาให้รับประทานในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมกับคาวมรุนแรงของโรคและอวัยวะของคนๆนั้น
    กระบวนการรักษาโรคแบบถูกต้องที่คนทั่วไปมองข้าม กระบวนการที่ถูกต้องควรมีลำดับตามนี้
1-ปรึกษาแพทย์หรืออย่างน้อยก็เภสัชกร
2-แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำให้ยา
3-ทานยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 วินิจฉัยถูก...รักษาถูก...กินยาถูก...สุขภาพดีขึ้น...คุ้มกับเงินที่จ่ายไป
    แต่สิ่งที่เห็นทำกันอยู่ประจำเป็นแบบนี้
1-ปรึกษาเพื่อนหรือวินิจฉัยโรคเอง(โดยที่เพื่อนหรือตัวเองไม่ได้มีความรู้และเครื่องมือใดๆเลย)
2-หาซื้อยามาทานเอง
3-ทานยาผิดตัว ผิดปริมาณและระยาเวลา
  วินิจฉัยผิด...รับยาผิด...กินยาผิด...สุขภาพแย่ลง...เสียตังฟรี
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตอนแรกที่มีปัญหาเราปรึกษาถูกคนไหม เพราะถ้าเราปรึกษาท่านผู้ชำนาญการแน่นอนว่า การวินิจ
ฉัย ก็ค่อนข้างมั่นใจ ได้มากกว่าการถามเพื่อนที่ไม่มีความรู้เลย ถ้าเราได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำที่ถูกต้อง ยาที่ใช้ ปริมาณหรือระยะเวลา
ที่ต้องทานก็จะถูกต้อง ตามไปด้วย จริงไหมครับ
    นี้คือคำตอบว่าทำไมต้องเป็น หมอเส็ง
1-ตรวจหรือวินิจฉัยโรคด้วยตัวคุณหมอเส็งเอง
2-ปรุงยาเองซึ่งมีโรงงานผลิตยาเอง
3-มีประสบการณ์ในการรักษาที่มีคนยอมรับกันมา ยาวนาน
        ที่นี้ขึ้นอยู่กับท่านเองครับ....ท่านจะให้โรคร้ายรอยา หรือจะให้ยารอโรค....ตัดสินใจเองครับท่าน

 สั่งซื้อ โทร 089-8576055

 Id.0898576055

หมายเหตุ ผลลัพธ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
Visitors: 180,615