หมอเส็งตรวจสุขภาพ22/11/58

                                                                            เป็นอีกวันหนึ่งครับที่คุณหมอเส็งตรวจสุขภาพให้กับคนป่วย

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

Visitors: 182,352