วันเวทีแห่งฝัน วันเกียติยศ คนหมอเส็ง

                                                              สวัสดีครับ หน้านี้เป็นอีกกิจกรรมที่คนหมอเส็งภาคภูมิใจเป็นที่สุด

                                                              เพราะเป็นวันที่คนหมอเส็งประสบความสำเร็จในการทำธุระกิจ

                                                              เป็นที่น่าภาคภูมิใจครับ ร่วมแสดงความยินดีกับอัพไลล์ ครับ

                                                              ท่านรับตำแหน่งเสื้อเงินล้านครับ พี่แก้ว ปะนัดสุจ่า

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

Visitors: 182,351