หมอเส็ง ร่วมเปิดศูนย์สมุทรปราการ

หมอเส็ง ร่วมเปิดศูนย์ขยายงาน หมอเส็งศูนย์สมุทรปราการ

ศูนย์นี้เปิดขึ้นเพื่อรองรับ มวลสมาชิกหมอเส็ง เข้าใช้ในการ

ปิดการขาย ขยายทีม และไว้รวมประชุม จัดกิจกรรม ฉันทนาการ

คุณหมอเส็งเปิดงานเวลา 10.12 น. วันที่ 30/05/59

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

Visitors: 182,351