เป็นอัมพฤกษ์,อัมพาต ปากบิดปากเบี้ยว แขนขาเสีย

เป็นอัมพฤกษ์,อัมพาต ปากบิดปากเบี้ยว แขนขาเสียไม่มีแรง

เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบตัน ทำให้เชลล์สมองไม่ได้รับอาหาร

และออกซิเจน ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ หากปล่อยไว้เส้นเลือดแตก

จะทำให้เชลล์สมองซ็อตไม่สามารถทำงานได้ ทำให้เป็น อัมพาต

ให้ทานยาบำรุงร่างกายกล่องเหลือง หรือกล่องแดง คู่กับ

ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ให้ทานวันละ 2 ครั้ง

ตอนเช้าก่อนอาหาร 30 ซีซี 

และทานก่อนนอน 30 ซีซี 

*** หากลืมทานก่อนอาหารให้ทานหลังอาหารได้

สั่งซื้อ Tel. 089-857-6055 คุณธีระยุทธ Id. line 0898576055

                 092-528-1119 คุณนันทนา Id.line 0925281119

หมายเหตุ ผลลัพธ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
Visitors: 180,617