โรคแพนิค /หมอเส็ง

โรคแพนิค(โรคประสาทหัวใจอ่อน)
ความกลัวหรือความตระหนกตกใจที่เกิดอย่างทันที เหมือนจู่โจมเป็นลักษณะ สำคัญของโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง คือโรค
แพนิค ซึ่งมีอาการทางกายที่รุนแรงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 3-10 นาที เกิดขึ้นเป็นพักๆอาจนาน ถึงครึ่งชั่วโมง
โดยเกิดขึ้นร่วมกับความหวาดกลัว อาการต่างๆที่พบได้มีดังนี้
อาการที่เกิดขึ้นแบบจู่โจม(แพนิค) นี้มักเกิดขึ้นโดย ไม่เลือกเวลาและสถานที่ จึงยากที่จะทำนายได้ทำให้
บางรายเกิดความหวาดกลัวและพยายามหลีดเลี่ยงสถานการณ์หรือ กิจกรรมนั้นๆ ที่เคยมีแพนิคเกิดขึ้น
อาการแพนิคสงบลง ผู้ป่วยมักตกอยู่ในสภาพหวาดหวั่น วิตกกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกไหม อาจรู้ว่าเมื่อ
ไรและ ที่ใดยิ่งมีความหวาดหวั่นและวิตกกังวลมาก เท่าใดก็ดูเหมือนว่าจะเกิดอาการจู่โจมมากขึ้นเท่านั้น
ผู้ป่วยได้ตกอยู่ในวงเวียนของการเกิดอาการเสีย
-ใจเต้นเร็วเหมือนตีกลอง>เหงื่อแตก
-เจ็บบริเวณหน้าอก>อ่อนเพลีย
-หายใจติดขัดหายใจไม่เต็มอิ่ม>คลื่นไส้หรือปั่นป่วนในท้อง
-รู้สึกมึนงง โคลงเครง เป็นลม >ความรู้สึกเหมือนตกอยู่ในความฝัน มีการรับรู้บิดเบือนไป
>ความกลัวอย่างท่วมทัน ร่วมกับความรู้สึกสังหรณ์ว่ามีบางอย่าง
-รู้สึกชา หรือชาตามปลายเท้า>ที่น่ากลัวกำลังเกิดขึ้นกับตัวเองและเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้กลัวว่าจะตาย
-ตัวร้อนวูบวาบหรือตัวสั่น>ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนจะเป็นบ้า หรือแสดงบางอย่างที่น่าอายออกไป

สอบถามข้อมูล ยาหมอเส็ง 089-8576055

หมายเหตุ ผลลัพธ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
Visitors: 182,352