ยาหมอเส็ง ไร้สารสเตียรอยด์

เรื่องที่ผมจะนำเสนอให้ท่านอ่านกันในวันนี้ คือเรื่องผลิตภัณฑ์หมอเส็งปลอดภัยไร้สเตียรอยด์” ซึ่งเราจะนำข้อมูลและหลักฐานที่อ้างอิง และเชื่อถือได้มาอธิบายให้ทุกท่านที่ยังสงสัยในผลิตภัณฑ์ของหมอเส็งว่าปลอดภัยหรือไม่

เหตุผลที่ผลิตภัณฑ์หมอเส็งปลอดภัยไร้สเตียรอยด์....

1. ผลิตภัณฑ์หมอเส็งได้รับการขึ้นทะเบียนยาและได้รับ อย จากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารสุข มาดูตัวอย่างกัน

ในที่นี้เราจะยกตัวอย่าง ยาบำรุงร่างกายตราหมอเส็ง เบอร์ 234 ชนิดแคปซูล
ทะเบียนยาที่ได้รับ คือ G 1068/47 หมายความว่า ยาบำรุงร่างกายตราหมอเส็ง เบอร์ 234 เป็นยาแผนโบราณที่ผลิตในประเทศไทย (G สื่อถึงประเภทของยาแผนโบราณที่ผลิตในประเทศไทย) และได้รับเลขทะเบียนแผนโบราณเป็นลำดับที่ 1068 ในปี พุทธศักราช 2547

ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมขมิ้นชันไทย ตราหมอเส็ง
เลขทะเบียน อย ที่ได้รับ คือ อย 19-2-02146-1-0012 โดยเลขทะเบียน อย จะมีทั้งหมด 13 หลัก แบ่งตัวเลขได้ 5 กลุ่ม ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้
กล่มที่ 1 เป็นเลข 2 หลัก ในที่นี้ คือ 19 หมายถึง จังหวัดที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารหรือนำเข้าอาหาร โดยใช้ตัวเลขแทนอักษรย่อของจังหวัด (19 = จังหวัดสระบุรี)
กลุ่มที่ 2 เป็นเลข 1 หลัก หมายถึง สถานะของสถานที่ผลิตอาหารหรือนำเข้าอาหาร และหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาต
หมายเลข 1 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุญาต

หมายเลข 2 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่จังหวัดเป็นผู้อนุญาต

หมายเลข 3 หมายถึง สถานที่นำเข้าอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุญาต

หมายลข 4 หมายถึง สถานที่นำเข้าอาหารที่จังหวัดเป็นผู้อนุญาต

จากเลขทะเบียน อย ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผสมขมิ้นชัน จะเป็นเลข 2 หมายความว่า สถานะเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่จังหวัดเป็นผู้อนุญาต

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยเลข 5 หลัก โดยที่เลข 3 หลักแรก หมายถึง เลขสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร ส่วนเลข 2 หลักสุดท้าย เป็นปีพุทธศักราชที่ได้รับอนุญาต ซึ่งในที่นี้ คือ เลข 02146 หมายความว่า เลขสถานที่ผลิตอาหารหรือนำเข้าเป็นลำดับที่ 21 และปีที่ได้รับอนุญาต คือ ปีพุทธศักราช 2546

กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วยเลข 1 หลัก หมายถึง หน่วยงานที่ออกเลขสารบบนี้

หมายเลข 1 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมายเลข 2 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบจากจังหวัด

ในที่นี้เป็นหมายเลข 1 หมายความว่า ได้รับเลขสารบบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยหมายลข 4 หลัก ลำดับที่ของอาหารที่ผลิตหรือนำเข้าของสถานที่ผลิตนั้น ในที่นี้เป็นหมายเลข 12 หมายถึง เป็นผลิตภัณฑ์ลำดับที่ 12 ของสถานที่ผลิต

2. ผลิตภัณฑ์หมอเส็งได้ผ่านการตรวจสอบหาสารสเตียรอยด์จาก ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผลที่ได้คือ ไม่พบสารสเตียรอยด์ แต่อย่างใด

3. บนฉลากของผลิตภัณฑ์หมอเส็งนอกจากจะมีเลขทะเบียนยาหรือ อย แล้วยังมีข้อมูลที่สำคัญอีก คือ

.ที่อยู่สถานที่ผลิต

.การระบุว่าเป็นยาแผนโบราณ

.การระบุว่าเป็นยาสามัญประจำบ้าน

.ส่วนประกอบสำคัญ

.วิธีรับประทาน

.คำเตือน

.วันหมดอายุ

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หมอเส็งทั้งสิ้น

“จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ 100%

ว่าผลิตภัณฑ์หมอเส็งปลอดภัยไร้สารสเตียรอยด์อย่างแน่นอน”

สนใจติดต่อสอบถามกับสมาชิกหมอเส็งใกล้บ้านท่านได้เลย....

หรือสั่งซื้อโดยตรงที่ คุณธีระยุทธ ศรีแก้ว โทร 089-8576055

Id. 0898576055

Visitors: 179,185