โรคไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดสูง ( Dyslipidemia)

ไขมันในเลือดสูง
โรคไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ อาจเป็นระดับโคเสลเตอรอล สูง หรือระดับไตรกลีเซอร์ไรต์สูง
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสูงทั้งสองชนิดก็ได้ ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นอันตราย
ถึงแก่ชีวิตได้
ไขมันในเลือดมีหลายชนิดแต่ที่สำคัญได้แก่
1.โคเลสเตอรอล ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองและอีกส่วนหนึ่งได้รับ จากอาหาร แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
1.1 โคเลสเตอรอลชนิดอันตราย( แอล ดี แอล) โคเลสเตอรอล/LDL) ถ้ามีในระดับสูงเกินไป จะไปสะสมที่เยื่อบุด้านในของหลอดเลือด
แดง ทำให้ภาวะหลอดเลือดแข็ง ตีบ หรืออุดตัน
1.2 โคเลสเตอรอลชนิดดี (เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล/HDL )เป็นชนิดที่มีประโยชน์ทำหน้าที่โคเลสเตอรอลที่เหลือไปทำลายตับ ผู้ที่มี
โคเลสเตอรอลชนิดนี้สูงจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
2. ไตรกลีเซอร์ไรต์ เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งที่ร่างสร้างขึ้นเองและได้รับอาหาร ทำให้หลอดเลือดอุดตันได้
สาเหตุของการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
1.ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์
2.กินอาหารที่มีไขมันโคเลสเตอรอลสูง หรืออาหารที่ให้พลังงานมาก เกินความต้องการของร่างกาย
3.โรคหรือการใช้ยาบางชนิด เช่น ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ โรคเบาหวาน โรคไต ยาขับ ปัสสาวะ ยาสเตียรอยด์ เป็นต้น
4.การดื่มสุราในปริมาณมากเป็นประจำ ทำให้ไตรกลีเซอร์ไรด์สูง
5.ขาดการออกกำลังกาย
อันตรายจากภาวะไขมันในเลือดสูง
ระดับไขมันในเลือดสูง ทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง ตีบ อุดตัน ส่งผลให้ เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต
ไตวาย หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขาตีบตัน ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น

สมุนไพรหมอเส็งที่แนะนำให้ทานคือ 

ผลิตภัณฑ์สตาไลฟ์999 (ยาบำรุงกล่องแดง) หรือ ผลิตภัณฑ์โมนาลี่234 (ยาบำรุงชนิดแคปซูล) ทานคู่ กับ ผลิตภัณฑ์สตาไลฟ์เบอร์2 (ยาสลายไขมัน ตราหมอเส็ง)

สอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

คุณจอมใจ  Tel. 089-857-6055

https://line.me/ti/p/Pdg-4cMeub

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 182,352