โรคไตเสื่อม

โรคไต ไตเสื่อมทำให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ อย่างไร รวมถึงการป้องกันและการรักษา
โรคไต การป้องกันและการรักษา
ไต

ไตมี 2 ข้าง อยู่บริเวณด้านหลัง ใต้ชายโครง บริเวณบั้นเอว มีรูปร่างคล้ายถั่วเหลือง ยาวประมาณ 12เซนติเมตร

ไต ประกอบด้วยหลอดเลือดฝอยมากมาย เรียกว่า “หน่วยไต” (nephron)
หน่วยไตจะลดจำนวน และเสื่อมสภาพตามอายุไข

ไตทำหน้าที่อะไร ?

กำจัดของเสีย
ดูดซึม และเก็บสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
รักษาสมดุลน้ำของร่างกาย
รักษาสมดุลเกลือแร่ของร่างกาย
รักษาสมดุลกรดด่างของร่างกาย
ควบคุมความดันโลหิต
สร้างฮอร์โมน

สันนิฐานเบื้องต้น หากมีอาการเหล่านี้

1.ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน พบได้เมื่อการทำงานของไตเริ่มเสื่อมลงในระยะแรก

2. ขาบวมและกดบุ๋ม เกิดจากมีเกลือและน้ำคั่งในร่างกาย หรือมีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะมาก หากบวมมากจะทำให้เกิดอาการหอบเหนื่อยจากการมีน้ำคั่งในปอด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

3. ความดันโลหิตสูง

4. คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร คันตามร่างกาย อ่อนเพลีย

คุณหมอเส็งแนะนำทาน สตาไลฟ์111 (ยาบำรุงร่างกายกล่องเหลือง)

ก่อนอาหารเช้า 30 ชีชี ก่อนนอน30ชีชี

 

สั่งซื้อ โทร 0898576055

Visitors: 182,352