หมอเส็งตรวจสุขภาพ

                                                                          

                                                                     

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                     

                                                                    

                                                               คุณหมอเส็งตรวจสุขภาพให้กับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพทุกวัน อาทิตย์

                                                             วันอังคาร และทุกวันพุธ จองบัตรตรวจได้ครับ 089-857-6055

              

หมายเหตุ ผลลัพธ์แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
Visitors: 182,351